KARA YAĞMUR

Macera Günlüğü

A blog for your campaign

Comments

Aniden geliverdi bir kara yağmur. Getirdiği sıkıntı ve öfke duygularıyla. Yağmur yağmaya başladıktan tam 2 gece sonra bir goblin ordusu dayandı Arethin surlarına.

İçeri girdiler, can aldılar. Tüm şehri yaktılar.

Kaçabilenler kendilerini şehrin üzerinde bulunduğu yüksek tepenin altındaki kadim dwarf mezarlarına attılar. Kurtulmak için mücadele vermek gerekiyordu.

Macera Günlüğü
Amanchanamun

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.